Условия за ползване

Настоящият документ съдържа Общи условия, съгласно които ТЪРГОВЕЦА предоставя услуги на потребителите/клиентите си посредством Интернет магазина hairpro.bg. Тези общи условия уреждат начина и условията за покупко-продажби през електронния сайт hairpro.bg и представляват договор за покупко-продажба между hairpro.bg и Потребителите. С посещаването на сайта hairpro.bg, неговото разглеждане и поръчка на продукти, тоест с натискането на бутона КУПИ,  Потребителят се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия. Условията са задължителни за всички потребители.

ОБЩИ УСЛОВИЯ

1. Hairpro. bg представлява магазин за електронна търговия за продажбата на аксесоари за коса като коса за удължаване, опашки за коса и др. Потребител е всяко физическо или юридическо лице, което посещава сайта и е съгласно с настоящите Общи условия за ползване. Ако лицето не е съгласно с Общите условия ще бъде помолено да не използва уеб сайта hairpro.bg. 
2.Всеки потребител, получава правото да разглежда всички материали публикувани в този уеб сайт само и единствено за лична употреба с нетърговска цел, като се спазват всички авторски права.
3.При регистрация в сайта hairpro.bg Потребителят се съгласява доброволно да предостави своя лична информация, необходима за извършване на покупкопродажба на стоки от електронния магазин. Идентифициране на Потребителя с цел възпроизвеждане на изявлението му както за приемане на Общите условия, така и за направената поръчка, се извършва чрез съхранените в лог - файлове на сървъра на hairpro.bg , съхранение на IP адреса на Потребителя, както и всяка друга информация. Ние гарантираме, че няма да предоставяме данните на Потребителите на трети лица, с изключение на случаите, предвидени в Закона за защита на личните данни.

4. Продуктите, които се намират на интернет страницата на /името на сайта/ не представляват правно обвързваща оферта, а са по-скоро демонстративен онлайн каталог, описващ  продуктовата линия на търговеца.
5. След кликане на бутона "КУПИ", потребителите се съгласяват да закупят стоките, намиращи се в количка. Това действие има правно обвързваща сила. Клиентът получава потвърждение на поръчката и с получаване на това потвърждение се счита, че договорът е сключен.

6.Всички стоки публикувани на сайта hairpro.bg са посочени с цена в български лев и ДДС. Hairpro.bg си запазва правото по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните материали, софтуера, услугите и продуктите.

7. Hairpro.bg има право да променя цените на продуктите посочени на сайта по свое усмотрение и по всяко време. Сайтът не е задължен предварително да уведомява за това потребителите. При промяна на цената Потребителят е задължен да плати тази цена, която е била актуална по време на сключване на договора. При допуснати технически грешки при публикуване на информация в сайта hairpro.bg, ние имаме право да откажем изпълнение на договора без да дължим обезщетение на потребителя, освен възстановяване на заплатените от него суми, ако има такива.

8.При намаления обявени на сайта, неактуалните цени се задраскват, а до тях се обявява цената с намалението. Ако е фиксирана дата намалената цена важи до нейното настъпване, а ако липсва крайна дата намалението е до изчерпване на количествата от дадения продукт.

9.ТЪРГОВЕЦА си запазва правото да направи отказ от доставка на потвърдена поръчка в случай, че стоките не са достъпни. При липса на складова наличност от заявената стока, в рамките на работната седмица ТЪРГОВЕЦЪТ уведомява потребителя/клиента за изчерпването й чрез изпращане на съобщение до посочения от Клиента електронен адрес или на посочения телефонен номер. В случай, че е направен превод по сметката на търговеца, клиентът ще може да избира между възстановяване на сумите, отказ от поръчката или чрез заместваща поръчка.

 


Регистрация


Всеки Потребител има право да закупи стока от сайта hairpro.bg на посочената в него цена. С цел по-лесна и удобна идентификация, Потребителят може да се регистрира в сайта, като попълни контактна форма за регистрация. По този начин ще има бърз и лесен достъп до всички продукти, които е закупил от сайта hairpro.bg. Регистрацията се извършва чрез имейл на Потребителя и парола, като полетата, които задължително следва да бъдат попълнени са отбелязани със звездичка. При успешно приключване на регистрацията ползвателят ще получи потребителско име и парола, с които ще може да влиза в създадения му в сайта профил. Потребителят носи пълна отговорност за опазването на своята парола и за всички действия, които извършва след идентификация с потребителско име и парола в сайта. Чрез електронна поръчка от онлайн магазина могат да бъдат закупувани единствено и само тези стоки, които системата позволява да бъдат добавяни в пазарската кошница на ползвателя.

Потребителят може да направи поръчка във hairpro.bg и без да се регистрира. Необходимо е да предостави еднократно всички лични данни, които се изискват за отразяване на покупко-продажбата. При поръчка без регистрация Потребителят няма да има достъп до историята на своите поръчки.
Всеки Потребител има право да избере стоката, количеството й, начина на плащане и вида на доставка. Потребителят е длъжен да заплати в пълен размер цената на стоката обявена на сайта.


Начин на плащане


Начините за плащане на стоки в сайта hairpro.bg са с наложен платеж при доставка и в брой, при посещение на някой от нашите представители. Всеки Потребител сам избира начина на заплащане на избраната от него стока.

В случай на плащане чрез “наложен платеж”, при доставката Потребителят  получава от куриера фактура/касова бележка, в която е посочена дължимата продажна цена и цената за доставка. Потребителят предава на куриера сума равна на общата сума (включваща цената на стоката и цената на доставка) посочена във фактурата/касовата бележка, което се отбелязва в талона за приемо – предаване, (удостоверяващ предаването на стоката от куриера на купувача) който служи за разписка. С подписването на талона за приемо – предаване потребителят овластява куриера да предаде от негово име и за негова сметка на hairpro.bg сумата представляваща продажната цена на доставената стока.

 

Отказ от стока


Всеки потребител има право да се откаже от поръчаната и доставена стока в срок от 7 работни дни от датата на получаване в случай, че тя не е използвана и не е нарушена целостта на опаковката. Съгласно чл. 55 от ЗЗП „Вимакс Клима” ООД може да приеме върнатата покупка единствено, ако тя е в оригинална опаковка, без следи от употреба или нарушаване на търговския вид.
Транспортните и други разходи са за сметка на Потребителя.

 

Защита на личните данни

 

ТЪРГОВЕЦът гарантира на своите Потребители/клиенти конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящите Общите условия. ТЪРГОВЕЦА  защитава личните данни на потребителя/клиента, станали му известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка, като това задължение отпада в случай, че Клиентът е предоставил неверни данни. При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, ТЪРГОВЕЦА  може да използва личните данни на Клиента единствено и само за целите, предвидени в договора. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.
ТЪРГОВЕЦЪТ се задължава да не разкрива никакви лични данни за Клиента на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато е получил изричното писмено съгласие на Клиента, информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация. ТЪРГОВЕЦА  е длъжен да предостави информацията по силата на закона. 

С приемането на Общите условия на hairpro.bg Потребителят се съгласява личните му данни да се обработват по електронен път.

 

Информация за публикуваните информационни материали


Всички материали публикувани на сайта hairpro.bg попадат под защита на Закона за авторското право и всяка злоупотреба е наказуема. Абсолютно е забранено копирането, публикуването и публичното разпространение на материалите от сайта с каквато и да е било обществена или търговска цел. Забранено е публикуването на материалите в други сайтове под каквато и да е била форма. При желание на трета страна да публикува част от информационните материали в специализирани нетърговски сайтове е задължително това да става след изрично разрешение на hairpro.bg. Всяко друго действие е противозаконно и следва да бъде третирано като такова.

 

ИЗМЕНЕНИЯ
 
Общите условия могат да бъдат променяни по всяко време от ТЪРГОВЕЦА  , което има право и да променя характеристиките на предоставяните услуги и настоящите Общи условия и на основание промени в законодателството. ТЪРГОВЕЦЪТ  се задължава да уведоми Потребителя за промените в Общите условия, като на видно място в Интернет страницата си публикува съобщение за измененията им и даде достатъчен срок да се запознае с тях. В дадения срок, ако Потребителя не заяви, че отхвърля промените, то той се счита обвързан от тях. В случай, че Потребителя заяви в дадения срок, че не е съгласен с промените, то ТЪРГОВЕЦА  има право веднага да спре или прекрати предоставянето на услугите на Потребителя.
 
ТЕРМИНОЛОГИЯ

1. Под “Потребител/клиент” се разбира всеки, който е заредил в Интернет страницата /името на сайта/ на своя компютър.


2. Под “Поръчка” се разбира избраните стоки и всички други атрибути свързани с начина на доставка и заплащане на стоката от клиента/потребителя.

3.. Интернет магазина hairpro.bg е собственост на ТЪРГОВЕЦА.

4 . Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, включително спорове, породени или отнасящи се до тълкуването му, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния съд по регистрация на ТЪРГОВЕЦА, съобразно българското законодателство.